• Ulusal ve uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Vergi muafiyetleri ve teşvik uygulamalarına yönelik hizmetler
  • Yabancı yatırımcılara yönelik hizmetler
  • Kurumsal yapılanma sürecine rehberlik hizmetleri
  • Uluslararası vergi uygulamalarında bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri
  • Mali konularda toplantı ve müzakerelere katılım ve görüş verilmesi
  • Üçüncü kişilerle düzenlenen sözleşmelere refakat edilmesi ve mali mevzuat boyutuyla görül verilmesi