İnsan Kaynakları Hizmetleri

 • Şirketlerin muhasebe departmanlarında istihdam edilecek personelin seçimine refakat edilmesi
 • Muhasebeile ilgili işlemlerde geçici eleman tahsis edilmesi.
 • Şirketlerin muhasebe departmanlarında istihdam ettikleri personelin verimliliğinin geliştirilmesi ve revize edilmesi

Eğitim Hizmetleri

 • Şirket personeline vergi ve diğer mali mevzuat uygulamarına yönelik eğitim ve seminer verilmesi.
 • Spesifik konularda mali gelişmelerin yorumlanmasına yönelik eğitim ve seminer verilmesi.
 • Talep edilen mali konularda brifing ve presentasyon hizmetinin verilmesi.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Küreselleşen dünyada klasik çözümlere bağlı kalan şirketlerin en iyiye ulaşmaları mümkün gözükmemektedir. Rekabetin acımasızlığı ilkeleri altında işleyen pazar koşullarında süreklilik arz eden şirketler, değişen, şartlara en hızlı uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara kendilerini en iyi hazırlayan şirketler olmaktadır.

 • Genel Yönetim Danışmanlığı verilmesi
 • Yönetim kalitesinin ölçümü ve denetimi
 • Şirket reorganizasyonu
 • Ücretlendirme, prim ve performans ölçümü
 • Kalite yönetimi ve belgelendirme hizmetinin temini

Bu bilinçle, yönetim stratejinizi etkili bir biçimde oluşturma, oluşturulan stratejiyi test etme ve güncellemenizde size yardımcı olacak uzmanlarımız aracılığı ile mevcut ve potansiyel müşteri kitlenize sunduğunuz ürün ve/veya hizmetlerin gerçek değerlerinin tam olarak algılanabilmesi için size yardımcı olmaktayız.