Misyon

Şirketimiz müşterilerini, vergisel danışmanlık ve mali yaklaşımlar ışığında, iç denetim uygulamaları, muhasebe sistemleri ve raporlama açısından standartların üzerine taşıyarak sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

  • Doğru ve Güvenilir Bilgi Sunumu
  • Etik Standart ve Dürüstlük
  • Mesleki Faaliyetlerin İcraasında Güvenilirlik Temel İlkemizdir.

Vizyon

Vizyonumuz müşteriye özel, alternatif, komple çözümler üreten, bölgesinde lider, uluslar arası arenada marka bir danışmanlık ve denetim şirketi olmaktır.

Hizmet Standartlarımız

Mühür Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.; çok farklı alanlarda sunmakta olduğu hizmetlerin ortak noktasını teşkil eden sunduğu hizmetin standartları; En önemli hizmet standardımız; Hizmet sunduğumuz şirket veya şahısları; bir Müşteri olarak değil Ortağımız olarak değerlendirmektir.

Bu hizmet hedeflerimize ulaşabilmemiz için uygun bir hizmet planı hazırlamak ve ortaklarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilmek; Yükümlülüklerimizi yerine getirmeki olası sorunları öngörebilmek ve sürprizlerden kaçınabilmek için hizmet planımızı doğru şekilde uygulamak; Ortaklarımızın yönetim kadrolarını işlerinin durumları hakkında bilgilendirmek ve işlerini geliştirmeleri konusunda anlamlı tavsiyelerde bulunmak; Etkin iletişimi teşvik amacıyla kilit yönetim kadrosu ile olan ilişkilerimiz sürekli olarak ilerletmek, güçlendirmek ve iş sadakatini arttırmak; Ortaya çıkabilecek profesyonel, teknik sorunlarının zamanında, karşılıklı saygı anlayışı içerisinde ele alınarak çözüme ulaşmaktır.