• Vergi inceleme sürecinin yönetilmesi.
 • Yetkili kurumlara bilgi ve açıklama sunulması ve görüşmelerin yapılması sürecinin yönetilmesi.
 • Vergi uyuşmazlıklarında (davalarında) dava dilekçelerinin hazırlanmasına yardımcı olunması.
 • Uzlaşma komisyonu müracaatları ve uzlaşma müzakerelerine katılım.

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

 • Vergi Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
 • Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı
 • Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı
 • İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı
 • Şirket bölünme (kısmi bölünme - tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
 • Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
 • Genel kurul, sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı
 • Şirket ana sözleşme tadili
 • Uzlaşma ve uyuşmazlık
 • Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı
 • Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
 • Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
 • Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması