Şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik olarak sunduğumuz hizmetler bütünüdür. Bu hizmetlerimizin içinde; üst yönetim yapılandırması, iç kontrollerin iyileştirilmesi destek hizmeti ve yetki matrisinin / teşkilat yönergesinin oluşturulması gibi hizmetler mevcuttur.

 • Şirket değerleme hizmetleri
 • Bölünme ve birleştirmeler
 • Şirket satışı ya da elden çıkarmalar
 • Satış ya da satın alma öncesi vergi planlaması
 • Tav due dilgence hizmetleri
 • Sermaye ve özkaynak tespiti
 • Şirket tasfiye işlemleri ve devralınan mali zararların tespiti ve kullanımı
 • Devralınan mali zararların tespiti ve kullanımı
 • Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması
 • Yabancı kuruluşlarla birleşmeler
 • Satın alma konularında danışmanlık verilmesi
 • Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi
 • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması
 • Şirket karlılık ve maaliyet analizine yönelik raporlar hazırlanması
 • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulundurmasında danışmanlık hizmetleri
 • Şirket bölünme, birleşme ve devir alma işlemlerinde danışmanlık hizmetleri

Üst Yönetim Yapılandırılması

 • Şirketlerin mevcut üst yönetimyapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken üst yönetim yapısı (Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim, vb.) görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları dökümante edilmektedir.
 • İç Kontrollerin İyileştirilmesi Destek Hizmeti
 • Süreçlerde standartlaşma sağlamak amacı ile şirketlerin tüm iç süreçleri için önemli kontrolleri içeren prosedürler yazılmaktadır.

Yetki Matrisinin / Yönergesinin Oluşturulması

 • Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olarak etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler sonucu mevcut onay limitleri ve yetkiler tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda "teşkilat yönergesi" hazırlanmaktadır.