• Muhasebe sisteminin kurulumuna yardımcı olunması
  • Fonksiyonel ve etkin muhasebe planının hazırlanması
  • Mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu vb.) hazırlanmasına destek olunması
  • Vergi beyannamelerinin (kurumlar, gelir geçici, katma değer vb.) beyannamelerinin hazırlanması ve kontrolü
  • Beyannamelerin internet aracılığıyla Mali İdareye sunulması
  • Personel bordrolarının hazırlanması ve mali yükümlülüklerin hesaplanması