• Spesifik konularda isteğe bağlı olarak "Özel Amaçlı Rapor" tanzim edilmesi
  • Spesifik konularda durum tespitinin yapılması ve ilgili İdare'ye sunulmak üzere "Tespit Raporunun" tanzim edilmesi
  • Kanuni defter kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi ve risk tespiti
  • Şirket finansal tablolarının analiz edilmesi ve yorumlanması