Vergi kanunları ve diğer mali mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Vergi kanunları ve diğer mali mevzuatın vermiş bulunduğu hak ve menfaatlerin tespit edilmesi

KOSGEB, DTM ve benzeri kurumlarca sağlanan teşvik ve kolaylıkların tespiti ve bunların kazanınıma yönelik işlemlerin yerine getirilmesi

Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı konularında danışmanlık ve destek hizmetlerinin verilmesi

  • Sürekli Vergi Danışmanlığı
  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
  • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
  • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
  • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi